Om oss, kontakt

Climate Challenge Västerås, CCV är en motor för förändrad syn på klimatfrågan och en inspiratör för ett nytt sätt att se på företagande.

CCV riktar sig till företag i olika branscher som tar klimatfrågan på allvar. Vi vill genom samverkan med andra utveckla Västerås näringsliv till att vara konkurrenskraftigt i en framtid med nya krav från omgivningen. CCV sprider förebilder från näringslivet som visar hur ett ambitiöst klimatarbete kan ge affärsmässiga fördelar, ökad lönsamhet och minskade kostnader.

Hur kan ditt företag utvecklas och bli en förebild för andra?

Senast uppdaterad: 2012-11-02 Skriv ut