Företagsinfo

Antal anställda: cirka 40 personer

Omsättning: cirka 40 mkr

Grundades: 2014

Huvudsaklig verksamhet/affärsidé: Kokpunken ska erbjuda ett destinationsupplägg inom upplevelser och lärande, där energiintresset står i centrum.

För mer information: www.kokpunkten.se

Kokpunkten - en arena för energi och hållbarhet

Den välkända siluetten av det gamla ångkraftverket nere vid Mälarens strand syns på långt håll. Nu har den kulturminnesmärkta byggnaden förvandlats till ett actionbad med den allra senaste teknologin. Energismarta lösningar och hållbarhet genomsyrar verksamheten och nya projekt är på väg att genomföras. Här ska en nationell och internationell mötesplats för energi- och hållbarhetsfrågor skapas.

Idag är i stort sett bara ytterväggarna kvar av det gamla ångkraftverkets matarvattenanläggning. Inuti ryms ett actionbad i åtta våningar med avancerad digital teknik. Miljön och stämningen förändras med hjälp av ljud, ljus, bilder och filmer till en totalupplevelse som är unik i både Sverige och Norden. Men Kokpunkten är mer än så, förklarar Håkan Östh, VD för Kokpunkten Fastighets AB.

– Actionbadet är bara en del av ett stort projekt med energi och hållbarhet som tema, säger han. Med det gamla ångkraftverket som ramverk vill vi skapa en arena för hållbarhetsfrågor.

Det var när Peab köpte hela anläggningen i slutet av 1990-talet som idéerna började ta form. Sedan dess har företaget haft ett bra samarbete med KTH, Mälardalens högskola, Länsstyrelsen och inte minst Västerås stad.

– Västerås är en energistad och det vill vi ta fasta på, säger Håkan Östh.

Komplicerat och udda projekt

Tanken är att på ett innovativt och pedagogiskt sätt berätta om energi i allmänhet och om den senaste forskningen, men också knyta an till industrihistorien. Målgruppen är bred, allt från barn och unga till forskare och professorer inom hållbarhetsområdet.

Peab äger fastigheten som med kringliggande byggrätter uppgår till cirka 60 000 kvm och driver projektet inom Kokpunkten Fastighets AB.

– Det är ett komplicerat och udda projekt men väldigt viktigt, säger Håkan Östh.

I Kokpunkten ska det förutom badet ingå olika verksamheter som hotell, mötesplats, konferensanläggning, gym och ett Science center.

Hotellbygget är på väg att starta och planeras stå färdigt med 18 våningar och 220 rum i mars 2017. Det ska ta emot såväl affärs- och konferensgäster i veckorna som bad- och upplevelsegäster under helgerna. För hotellets gäster kommer den gamla industrimiljön och energilösningar att vara högst påtaglig som ett övergripande tema.

Om allt går enligt planerna ska även Science center vara färdigt under 2017. Det blir då en del av Energy arena som utvecklats i ett projekt under ledning av KTH i nära samarbete med Mälardalens högskola. Den gamla turbinhallen blir navet och ska också inrymma en konferensavdelning.

Upplevelser och lärande är grundbulten

– Grundbulten ska vara upplevelser och lärande om energifrågor, förklarar Håkan Östh. Vi vill skapa mötesplatser för både den akademiska världen, näringslivet och allmänheten.

Han målar upp en bild av ett centrum för hållbarhet och energifrågor som innehåller många olika delar. Förutom Science center kan det till exempel handla om showroom för olika energilösningar, testanläggning, arena för energieffektivisering och energirådgivning.

– Vi vill få människor att förstå hur energi och hållbarhet fungerar men också att besök här ska leda till ett förändrat beteende, säger Håkan Östh.

Han understryker att det ska vara en innovativ och lärande miljö men också ett skyltfönster mot världen där det senaste inom forskningen visas.

– Här ska forskare kunna ha konferenser och starta olika projekt inom områden som till exempel solceller och vindkraft, säger han.

Mer än traditionellt byggprojekt

Actionbadet startade i augusti 2014 och har blivit en stor framgång med många besökare. Men frågan är hur hållbart det egentligen är att bygga och driva ett stort upplevelsebad?

– Ja, det är klart att det mest hållbara är ju att inte bygga något bad alls, säger Johan Björkman, verksamhetschef vid Kokpunkten. Men det är byggt med en teknik som är så bra och hållbar som det bara går.

Det har varit mer än ett traditionellt byggprojekt, förklarar han. Hela konceptet går ut på att inte bygga sig fast i fasta lösningar utan skapa en miljö som är lätt att förändra.

Johan Björkman betonar att den allra senaste tekniken för energiåtervinning, vattenrening, kemikalier och spillvärme har använts vid bygget av badet (se exempel längre ner på sidan). Specialister inom olika områden har anlitats, ibland har det varit rena detektivarbetet.

– Upp till 90 procent av spolvattnet återvinns, säger Johan Björkman. Och reningsprocessen sker med UV-ljus i tre steg. Det är ett väldigt rent vatten som går ut härifrån, nästan renare än det vi får in.

Det mest hållbara actionbadet

En viktig samarbetspartner är också Mälarenergi som ansvarar för fjärrvärmen. För dem och andra leverantörer är Kokpunkten ett spännande referensobjekt.

– Så om man ska bygga klimatsmart ska man bygga som vi gör. Vi använder avancerad digital teknik och mjukvara för att få det mest hållbara actionbadet. Det kan besökarna se med egna ögon i badet eftersom vi medvetet har gjort tekniken synlig.

För att kvalitetssäkra badet är Kokpunkten anslutet till Swedish Welcome, som certifierar företag inom turistbranschen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Håkan Östh och Johan Björkman har sin vision helt klar. Genom en avancerad mix av actionbad och Science center, hotell- och konferensanläggning ska Kokpunkten bli en viktig mötesplats för energi-, klimat och hållbarhetsfrågor.

Text: Marita Gustavsson
Foto: Örjan Eriksson

Några exempel på hur Kokpunkten minskar sin klimat- och miljöpåverkan

Exempel på energisnål teknik och miljöteknik som installeras:

 • Den modernaste tekniken för energiåtervinning ur frånluften med hjälp av värmepumpar.
 • Återvinning av energi från spillvattnet sker via värmeväxlare på spillvattenledningar. Detta byggs ut och omfattar även Hotelletappen som ger energi till badet.
 • Optimerad processdrift med behovsstyrning av kemikaliedosering och vattenflöden för vattenbehandlingen.
 • Behandling av badvattnet med UV-ljus och aktivkol för att minimera halten av bundna klorföreningar.
 • Behovsstyrd drift av fors, rutschar och attraktioner beroende på besöksfrekvens.
 • Återföring av process spolvatten med ultrafiltreringsteknik innebär stor energibesparing samt låga utsläpp av förorenat filtrat. Cirka 90 procent av spolvattnet återförs till processen.
 • Avklorering av den spolvattenrest som leds till Mälaren, för att minimera miljöbelastningen.
 • Alla armaturer i belysningsanläggningen är behovsstyrda antingen via tidkanal eller närvarodetektor.
 • Via dimmerfunktion styrs belysningsnivåer efter behov.
 • Företaget har enbart använt energieffektiva ljuskällor som LED alternativt linjära lysrör. Dessa ljuskällor har dessutom lång livslängd vilket bidrar till låga drift- och underhållskostnader.
 • Senaste generationen av Cirkulationspumpar är installerade på VS systemen som är optimerade för att minimera energiförlusterna.
 • Ett modernt (tredje generationens) system för styrning av tappställen i omklädnadsdelar.
 • De flesta pumpar till attraktionerna är vattenkylda.  Värmen från kylvattnet återanvänds i vattenbehandlingsprocessen.
 • Värme återförs från varmt spillvatten till en värmeåtervinningskrets via en spillvattenvärmeväxlare som är installerad på utgående avloppsrör ur fastigheten.
 • Badets attraktioner och scenarier är behovsstyrda och styrs även efter antal besökare i badet.
Senast uppdaterad: 2014-12-11 av Maria Maandi Wallin Skriv ut

Växtkraft

Växtkrafts biogasanläggning i Västerås producerar biogas av matavfall och vallgrödor. Biogasen används som miljövänligt bränsle till bilar och bussar, och restprodukten går tillbaka till lantbruket i form av biogödsel som läggs på åkrarna. Så skapas ett kretslopp i naturen där nya grödor får hjälp att växa.

LÄS MER

Park & Charge

I Kopparlunden känns Västerås industrihistoria ovanligt nära. Med sina vackra tegelbyggnader, smidda järnstaket och små gränder ser det ut som en riktig idyll. Här hittar vi Park & Charge, ett modernt företag som växer snabbt nu när allt fler tänker på klimatet och marknaden för elbilar tar fart.

LÄS MER

Rederiet Mälarstaden

Rederi Mälarstaden med hemmahamn i Västerås kör sina båtar i en mycket känslig skärgårdsmiljö. För att inte störa och förstöra har de på olika sätt miljö- och klimatanpassat sin verksamhet. Går det som företaget vill kommer Elbafärjan framöver att köras på biogas.

LÄS MER

Saluhallen Slakteriet

När de stora skjutdörrarna till Saluhallen Slakteriet slås upp är det som att komma in på en myllrande marknadsplats full av aktiviteter. Dofter av blommor, nybakat bröd, choklad, fisk och ost slår emot besökaren. Det är lätt att inspireras av handlarnas entusiasm och det stora utbudet. Dessutom är det allra mesta ekologiskt och närproducerat. Här genomsyras verksamheten av miljö- och kretsloppstänkande i stort och smått.

LÄS MER

Kraftpojkarna AB

Vägen slingrar fram genom det gamla kulturlandskapet på väg till Kraftpojkarnas Energicenter mellan Västerås och Enköping. Det är här i Nykvarns hantverksby som de har flyttat in med sina solceller. Kraftpojkarna arbetar med förnybar energi och tror på solkraft som långsiktigt hållbar energikälla.

LÄS MER

SPP

På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att de utöver det ekonomiska även väger in sociala och miljömässiga aspekter i alla beslut som fattas inom koncernen.

LÄS MER

Bostads AB Mimer

I Västerås är Mimer den stora bostadsjätten som tar miljöfrågorna på största allvar, men med glimten i ögat och utan pekpinnar.

LÄS MER

HVF Transport AB

HVF Transport AB satsar på metandieselbilar och har hittills lyckats få ner utsläppen av koldioxid med 50-60 procent.

LÄS MER

IKEA Västerås

IKEA – ett globalt företag med rötterna i Småland – vill inspirera och göra det enkelt för kunderna att leva ett mer hållbart liv.

LÄS MER

Ica Supermarket Grytan

Ica Grytan har gjort en noggrann analys för att hitta de mest lönsamma sätten att effektivisera energiförbrukningen.

LÄS MER

Aros Congress Center Holding AB

Aros Congress Center Holding AB äger tre av Västerås fyra Svanenmärkta hotell och restauranger.

LÄS MER

Coop Fastigheter AB

När Coop Fastigheter bygger nytt är målet miljöcertifiering i den högsta divisionen, Guld, enligt det svenska
miljö- certifieringssystemet Miljöklassad byggnad.

LÄS MER

Aroseken AB

Genom energibesparingar har Aroseken AB på bara några år sparat en miljon kilowattimmar el och därmed också minskat sin klimatpåverkan.

LÄS MER

Ängsö Fisk HB

För Per Vidlund har det alltid varit en självklarhet att bedriva ett så hållbart fiske som möjligt.

LÄS MER

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat använda sig av Eco-Paving-produkter för lågtempererad asfalt.

LÄS MER

Radscan Intervex AB

Radscan Intervex AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att genomföra installationer för rening av och energiåtervinning ur rökgas och vätska hos kunder.

LÄS MER

Scandic Västerås

Scandic Hotels har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat ha över 120 Svanenmärkta hotell och arbeta för att samtliga hotell ska vara det inom de närmaste åren.

LÄS MER

Selecta AB

Selecta AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat leverera kaffemaskiner som är inställda med energisparfunktion, vilket sparar cirka 15 procent av energiförbrukningen.

LÄS MER

Aspholmen Fastigheter AB

Aspholmen Fastigheter prioriterar och jobbar brett med miljösatsningar. Den senaste satsningen är att installera Mellansveriges första snabbladdnings-station för elbilar i Kopparlunden.

LÄS MER

Hem till gården i Västerås AB

Hem till gården i Västerås AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat renovera och återanvända byggmaterial från kulturhistoriskt märkta byggnader.

LÄS MER

Arver Lastbilar AB

Arver Lastbilar AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat bygga och flytta till en ny anläggning som ligger i framkant vad gäller miljötänk.

LÄS MER

Nibble Lantbruk AB

Nibble Lantbruk bedrivs enligt synsättet att marken endast är något som förvaltas för framtida generationer, inte något som får missbrukas för egen vinning.

LÄS MER