Företagsinfo

Verksamhet: Konstruktion och leverans av nyckelfärdiga anläggningar inom energi- och miljöteknik.

Grundades: 1976

Antal anställda: 22 personer

Omsättning: Cirka 150 Miljoner kronor

För mer information:
Tomas Börgesson
tomas.borgesson@radscan.se
021-10 27 68
070-248 99 96

http://www.radscan.se

Radscans teknik spar energi och minskar utsläpp av koldioxid

Högst upp i ett hus på Ängsgärdet i Västerås har Radscan Intervex sitt huvudkontor. Här utvecklar och konstruerar personalen miljöanpassade och klimatsmarta energisystem. I stället för att elda för kråkorna kan företagets kunder spara energi och minska sina utsläpp av koldioxid.

När VD:n Tomas Börgesson ska förklara hur rökgaskondensering fungerar tar han till en liknelse hemma från köket.

– Kokar du vatten går det åt energi, precis som när man eldar fuktigt bränsle, säger han. Men om värmen kondenseras får man tillbaka den förlorade energin.

Redan i slutet av 1990-talet satsade Radscan Intervex på rökgaskondensering och blev snabbt marknadsledande inom området. För att tekniken ska vara användbar krävs fuktigt bränsle som biobränsle (eller avfall) i kombination med ett fjärrvärmenät, berättar Tomas Börgesson. Så är de flesta kommunala energisystemen byggda i Sverige idag och allt fler länder intresserar sig för den svenska modellen.

Energin i vattenånga tas tillvara

När ett värmeverk eldar med trä bildas gaser med vattenånga som vid traditionell förbränning går rakt ut genom skorstenen. Vattenångan innehåller mycket energi och genom rökgaskondensering tas energin till vara och förs ut i fjärrvärmenätet.

Förutom att återvinna energi har tekniken även många positiva bieffekter på miljön. Bland annat tvättas rökgasen från stoft och försurande beståndsdelar.

Genom energiåtervinningen minskar behovet av bränsle för uppvärmning, något som i sin tur minskar utsläppen av koldioxid.

Eldar inte för kråkorna

Radscan Intervex är involverade i ett stort projekt i Stockholm där Fortum bygger Sveriges största kraftvärmeverk för biobränsle. Värme motsvarande energiförbrukningen för 24 000 villor ska återvinnas i Radscans anläggning, vilket motsvarar koldioxidutsläpp från 80 000 bilar under ett år.

– Det är väldigt stora energimängder som man annars eldar för kråkorna, säger Tomas Börgesson. Tekniken gör det möjligt att få ut 20-25 procent mer energi ur bränslet, vilket är en viktig pusselbit för att få mer miljövänliga energisystem.

Drivs av att förbättra miljön

Även internt har Radscan Intervex ett stort fokus på miljön. Företaget har certifierats för såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö. De produkter som köps in är i stor utsträckning miljömärkta, personalen sopsorterar och resor sker i möjligaste mån med tåg eller miljöbilar.

– Men det stora sker inte hos oss utan när vi är ute och bygger anläggningar och hjälper kunderna att bli mer energieffektiva, säger Tomas Börgesson och framhåller att företaget och de anställda drivs av att utveckla tekniken och förbättra miljön.

– Det är en brokig skara som jobbar här, nästan bara ingenjörer. Vi dimensionerar, konstruerar, bygger och lämnar över en komplett anläggning till kunden. Det känns väldigt meningsfullt och kul. Att energiteknik och miljö intresserar många märks inte minst på att vi får många spontanansökningar från ungdomar som vill arbeta med de här frågorna.

Stort intresse utomlands

Tekniken med energieffektivisering och rökgaskondensering har även rönt stort intresse utomlands. Radscan Intervex har ett kontor i Warszawa, för att finnas nära den växande marknad som Polen utgör när landet är på väg att ställa om sin energisektor från kol till andra energislag. I februari 2015 invigdes den första större anläggningen av detta slag i den polska staden Bialystok. Där har Radscan Intervex ansvarat för att bygga rökgasanläggningen till en biobränsleeldad panna på 80 MW(megawatt).

– Nu har vi en stolt och nöjd kund som återvinner 20 MW av energin från rökgaserna.

Invigning med ministergäster

Intresset för anläggningen är mycket stort i Polen. Bland gästerna vid invigningen märktes bland andra Sveriges miljöambassadör Jan Olsson och Polens vice premiärminister Waldemar Pawlak.

– Vi har också haft en stor delegation från Polen på besök här i Västerås, säger Tomas Börgesson.

Även i Danmark driver Radscan Intervex projekt med rökgaskondensering till två bioeldade pannor som ska stå färdiga att tas i drift 2017.

– Det känns roligt att få vara med och bygga. Där det tidigare varit en grusplan står det efter två år en stor anläggning som sparar en massa energi och renar utsläppen.

Lär sig göra el av spillvärme

Radscan Intervex har nyligen även investerat i en ny verksamhet. Tomas Börgesson berättar att bolaget köpt Entrans, ett företag som utvecklat en teknik för att göra el av spillvärme.

– Vi köpte ett konkursbo med en i princip färdigutvecklad produkt, med patent och allt. Nu håller vi på och lär oss något som för energitekniker närmast kan liknas vid en helig gral.

 

Radscan Intervex AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att:

  • Genomföra installationer för rening av och energiåtervinning ur rökgas och vätska hos sina kunder.

Miljövinster:

  • Installationerna bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom energieffektiva processer.
  • Kundanpassade effektiva anläggningar leder till betydande energibesparingar för kunden som vanligen är kommunala värmeverk.
  • Tekniken gör miljövänliga bränslen som biobränslen mer lönsamma och ersätter fossila bränslen som kol och olja.
  • Radscan Intervex levererande anläggningar ersätter värme för mer än 760 MW (megawatt) vilket motsvarar en halv kärnkraftsreaktor

 

Text: Marita Gustavsson
Foto: Radscan Intervex

Senast uppdaterad: 2015-05-22 Skriv ut

Q-Tagg

Kreativiteten och experimentlustan känns i luften hos Västeråsföretaget Q-Tagg. Med uppfinningsrikedom och avancerad teknik utvecklar de system som minskar bränsleförbrukningen på havsgående fartyg. Några procents bränslebesparing på de stora fartygen betyder mycket för rederiernas ekonomi. Men också för miljön och klimatet.

LÄS MER

Sporthyra

Allt fler upptäcker fördelarna med att hyra skidor, cykel eller kajak för några dagar eller en hel säsong. De får en utrustning med hög kvalitet till ett betydligt lägre pris än om de skulle köpa. Men det är även bra för jordens begränsade resurser om varje skida eller cykel används av flera. Det har Sporthyra tagit fasta på, ett företag där klimatansvar är kärnan i verksamheten.

LÄS MER

Mälarenergi

Alla västeråsare har en relation till Mälarenergi. Det handlar om allt från värme och vatten till kyla, avlopp och IT-kommunikation. Samhällsnyttiga tjänster som är lätt att ta för givna, men som kräver stora insatser och mycket logistik för att allt ska fungera på ett säkert och hållbart sätt.

LÄS MER

Kokpunkten

Den välkända siluetten av det gamla ångkraftverket nere vid Mälarens strand syns på långt håll. Nu har den kulturminnesmärkta byggnaden förvandlats till ett actionbad med den allra senaste teknologin. Energismarta lösningar och hållbarhet genomsyrar verksamheten och nya projekt är på väg att genomföras. Här ska en nationell och internationell mötesplats för energi- och hållbarhetsfrågor skapas.

LÄS MER

Växtkraft

Växtkrafts biogasanläggning i Västerås producerar biogas av matavfall och vallgrödor. Biogasen används som miljövänligt bränsle till bilar och bussar, och restprodukten går tillbaka till lantbruket i form av biogödsel som läggs på åkrarna. Så skapas ett kretslopp i naturen där nya grödor får hjälp att växa.

LÄS MER

Park & Charge

I Kopparlunden känns Västerås industrihistoria ovanligt nära. Med sina vackra tegelbyggnader, smidda järnstaket och små gränder ser det ut som en riktig idyll. Här hittar vi Park & Charge, ett modernt företag som växer snabbt nu när allt fler tänker på klimatet och marknaden för elbilar tar fart.

LÄS MER

Rederiet Mälarstaden

Rederi Mälarstaden med hemmahamn i Västerås kör sina båtar i en mycket känslig skärgårdsmiljö. För att inte störa och förstöra har de på olika sätt miljö- och klimatanpassat sin verksamhet. Går det som företaget vill kommer Elbafärjan framöver att köras på biogas.

LÄS MER

Saluhallen Slakteriet

När de stora skjutdörrarna till Saluhallen Slakteriet slås upp är det som att komma in på en myllrande marknadsplats full av aktiviteter. Dofter av blommor, nybakat bröd, choklad, fisk och ost slår emot besökaren. Det är lätt att inspireras av handlarnas entusiasm och det stora utbudet. Dessutom är det allra mesta ekologiskt och närproducerat. Här genomsyras verksamheten av miljö- och kretsloppstänkande i stort och smått.

LÄS MER

Kraftpojkarna AB

Vägen slingrar fram genom det gamla kulturlandskapet på väg till Kraftpojkarnas Energicenter mellan Västerås och Enköping. Det är här i Nykvarns hantverksby som de har flyttat in med sina solceller. Kraftpojkarna arbetar med förnybar energi och tror på solkraft som långsiktigt hållbar energikälla.

LÄS MER

SPP

På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att de utöver det ekonomiska även väger in sociala och miljömässiga aspekter i alla beslut som fattas inom koncernen.

LÄS MER

Bostads AB Mimer

I Västerås är Mimer den stora bostadsjätten som tar miljöfrågorna på största allvar, men med glimten i ögat och utan pekpinnar.

LÄS MER

HVF Transport AB

HVF Transport AB satsar på metandieselbilar och har hittills lyckats få ner utsläppen av koldioxid med 50-60 procent.

LÄS MER

IKEA Västerås

IKEA – ett globalt företag med rötterna i Småland – vill inspirera och göra det enkelt för kunderna att leva ett mer hållbart liv.

LÄS MER

Ica Supermarket Grytan

Ica Grytan har gjort en noggrann analys för att hitta de mest lönsamma sätten att effektivisera energiförbrukningen.

LÄS MER

Aros Congress Center Holding AB

Aros Congress Center Holding AB äger tre av Västerås fyra Svanenmärkta hotell och restauranger.

LÄS MER

Coop Fastigheter AB

När Coop Fastigheter bygger nytt är målet miljöcertifiering i den högsta divisionen, Guld, enligt det svenska
miljö- certifieringssystemet Miljöklassad byggnad.

LÄS MER

Aroseken AB

Genom energibesparingar har Aroseken AB på bara några år sparat en miljon kilowattimmar el och därmed också minskat sin klimatpåverkan.

LÄS MER

Ängsö Fisk HB

För Per Vidlund har det alltid varit en självklarhet att bedriva ett så hållbart fiske som möjligt.

LÄS MER

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat använda sig av Eco-Paving-produkter för lågtempererad asfalt.

LÄS MER

Scandic Västerås

Scandic Hotels har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat ha över 120 Svanenmärkta hotell och arbeta för att samtliga hotell ska vara det inom de närmaste åren.

LÄS MER

Selecta AB

Selecta AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat leverera kaffemaskiner som är inställda med energisparfunktion, vilket sparar cirka 15 procent av energiförbrukningen.

LÄS MER

Aspholmen Fastigheter AB

Aspholmen Fastigheter prioriterar och jobbar brett med miljösatsningar. Den senaste satsningen är att installera Mellansveriges första snabbladdnings-station för elbilar i Kopparlunden.

LÄS MER

Hem till gården i Västerås AB

Hem till gården i Västerås AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat renovera och återanvända byggmaterial från kulturhistoriskt märkta byggnader.

LÄS MER

Arver Lastbilar AB

Arver Lastbilar AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat bygga och flytta till en ny anläggning som ligger i framkant vad gäller miljötänk.

LÄS MER

Nibble Lantbruk AB

Nibble Lantbruk bedrivs enligt synsättet att marken endast är något som förvaltas för framtida generationer, inte något som får missbrukas för egen vinning.

LÄS MER