Korta fakta om HVF Transport AB

Företaget finns i Västerås, Stockholm, Linköping, Jönköping och Helsingborg (i höst).

Antal anställda:
130 

Omsättning:
105 miljoner kr (2013)

Verksamhet:
Transporterar varor som kräver kyla samt torrvaror.

Mer information:
Firas Ahmed, vd
021-47 18 201
076 – 29 53 177
E-post: firas@hvf.nu

Hemsida: hvf.nu

HVF Transport fraktar kylvaror med metandielsebilar

För företag som transporterar gods på vägarna är det ofta en tuff utmaning att minska sin klimatpåverkan. HVF Transport AB med huvudkontor i Västerås har satsat på metandieselbilar och lyckats få ner utsläppen av koldioxid med 50-60 procent.

Du har säkert sett de stora vita bilarna med släp som transporterar kylvaror till livsmedelsbutikerna. Bilarna är märkta med både HVF Transport och DSV.

HVF Transport är ett företag med säte i Västerås som kör för det danska logistikföretaget DSV. De har sina lokaler på Saltängsvägen, industriområdet på Hacksta där många företag inom lager- och logistikbranschen har etablerat sig. En av grannarna är ICA med sitt stora centrallager.

VD Firas Ahmed berättar att HVF Transport transporterar kylda varor från olika centrallager till 250 butiker. Det handlar om både långa och korta körningar i Mälardalen, Roslagen och Östergötland. Och i höst utvidgas verksamheten även till Skåne.

– Vi startar en filial i Helsingborg och ska anställa hundra personer, säger Firas Ahmed.

Tävlingar för att få ner utsläpp

Företaget startade 2007 och har vuxit snabbt. Förutom huvudkontoret i Västerås finns filialer i Stockholm, Linköping och Jönköping.

I dagsläget har HVF Transport 50 fordon och 130 anställda som arbetar aktivt för att minska företagets klimatpåverkan. Alla chaufförer har utbildats i sparsam körning, så kallad ECO-driving, och genom att minimera tomgångskörning i stadstrafiken har dieselförbrukningen minskat. Utsläppen av koldioxid följs upp dagligen genom de appar som alla chaufförer använder. Där går det att se miljöbelastningen timme för timme.

– Vi har tävlingar i vem som lyckas få ner utsläppen bäst, säger Firas Ahmed. Varje månad får tre medarbetare tusen kronor var i premie för bränslesnål körning.

Biogasbilar minskar utsläpp

Firas Ahmed berättar att personalen tycker att det är roligt att kunna bidra till en bättre miljö.

– Vi har länge velat göra något för miljön. Branschen har en tung miljöbelastning, men det var först för ett par år sedan vi fick verktyg och programvara för att mäta och få ner utsläppen.

HVF Transport har satsat på att köpa in metandieselbilar, något som har sänkt företagets koldioxidutsläpp med 50-60 procent. Bilarna körs på 70 procent biogas och 30 procent miljödiesel.

– Det är en stor satsning för oss. Våra 18 metandieselbilar kostade 35 miljoner i inköp och vi planerar att investera i fler så snart tillverkningen kommer igång igen, säger Firas Ahmed.

Han berättar att fordonen är unika i sitt slag, eftersom tillverkarna tidigare inte kunde få fram så stora lastbilar med kombinationen av flytande biogas och diesel. I dagsläget finns det 50 större metandiesel-fordon i Sverige – en tredjedel av dem ägs alltså av HVF Transport.

Rolig och spännande utmaning

Eftersom transportbehoven varierar ställs stora krav på planering och logistik. Företaget försöker anpassa resurserna efter hur volymerna går upp och ner.

– Vi har bra medarbetare som är duktiga på att planera transporterna, säger Firas Ahmed.

Bilarna är ofta igång under 20 av dygnets 24 timmar, så även små förändringar ger både miljömässiga och ekonomiska effekter. Firas Ahmed påpekar att kunderna har stora krav när det gäller miljö- och klimatåtgärder.

– Men vi själva tycker också att det känns fantastiskt att kunna bidra till en bättre miljö.

Han framhåller det positiva med att Climate Challenge Västerås uppmärksammar företag som arbetar aktivt för att sänka sin miljöbelastning.

– Det är riktigt roligt, och en spännande utmaning för oss.

HVF Transport AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att: 

  • • Köpa in fordon som körs med biogas och miljödiesel.
  • • Utbilda företagets chaufförer i ECO-driving, för att minska bränsleförbrukningen. 
  • • Minska tomgångskörning genom att ställa om fordonen så att de endast kan gå på tomgång två minuter i sträck. 
  • • Chaufförernas bränsleförbrukning följs upp och företaget utser månadens medarbetare, där bränslesnål körning är ett viktigt kriterium för att bli utsedd. 
  • • Planera transporterna för att minska på antalet start och stopp, vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning. 
  • • Planera körningar så att lasterna maximeras, vilket innebär färre extrakörningar. 

Miljövinst:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser. 

Affärsmässiga vinster och fördelar:

  • Minskad bränsleåtgång sparar pengar.
Senast uppdaterad: 2014-08-13 av Maria Maandi Wallin Skriv ut

Q-Tagg

Kreativiteten och experimentlustan känns i luften hos Västeråsföretaget Q-Tagg. Med uppfinningsrikedom och avancerad teknik utvecklar de system som minskar bränsleförbrukningen på havsgående fartyg. Några procents bränslebesparing på de stora fartygen betyder mycket för rederiernas ekonomi. Men också för miljön och klimatet.

LÄS MER

Sporthyra

Allt fler upptäcker fördelarna med att hyra skidor, cykel eller kajak för några dagar eller en hel säsong. De får en utrustning med hög kvalitet till ett betydligt lägre pris än om de skulle köpa. Men det är även bra för jordens begränsade resurser om varje skida eller cykel används av flera. Det har Sporthyra tagit fasta på, ett företag där klimatansvar är kärnan i verksamheten.

LÄS MER

Mälarenergi

Alla västeråsare har en relation till Mälarenergi. Det handlar om allt från värme och vatten till kyla, avlopp och IT-kommunikation. Samhällsnyttiga tjänster som är lätt att ta för givna, men som kräver stora insatser och mycket logistik för att allt ska fungera på ett säkert och hållbart sätt.

LÄS MER

Kokpunkten

Den välkända siluetten av det gamla ångkraftverket nere vid Mälarens strand syns på långt håll. Nu har den kulturminnesmärkta byggnaden förvandlats till ett actionbad med den allra senaste teknologin. Energismarta lösningar och hållbarhet genomsyrar verksamheten och nya projekt är på väg att genomföras. Här ska en nationell och internationell mötesplats för energi- och hållbarhetsfrågor skapas.

LÄS MER

Växtkraft

Växtkrafts biogasanläggning i Västerås producerar biogas av matavfall och vallgrödor. Biogasen används som miljövänligt bränsle till bilar och bussar, och restprodukten går tillbaka till lantbruket i form av biogödsel som läggs på åkrarna. Så skapas ett kretslopp i naturen där nya grödor får hjälp att växa.

LÄS MER

Park & Charge

I Kopparlunden känns Västerås industrihistoria ovanligt nära. Med sina vackra tegelbyggnader, smidda järnstaket och små gränder ser det ut som en riktig idyll. Här hittar vi Park & Charge, ett modernt företag som växer snabbt nu när allt fler tänker på klimatet och marknaden för elbilar tar fart.

LÄS MER

Rederiet Mälarstaden

Rederi Mälarstaden med hemmahamn i Västerås kör sina båtar i en mycket känslig skärgårdsmiljö. För att inte störa och förstöra har de på olika sätt miljö- och klimatanpassat sin verksamhet. Går det som företaget vill kommer Elbafärjan framöver att köras på biogas.

LÄS MER

Saluhallen Slakteriet

När de stora skjutdörrarna till Saluhallen Slakteriet slås upp är det som att komma in på en myllrande marknadsplats full av aktiviteter. Dofter av blommor, nybakat bröd, choklad, fisk och ost slår emot besökaren. Det är lätt att inspireras av handlarnas entusiasm och det stora utbudet. Dessutom är det allra mesta ekologiskt och närproducerat. Här genomsyras verksamheten av miljö- och kretsloppstänkande i stort och smått.

LÄS MER

Kraftpojkarna AB

Vägen slingrar fram genom det gamla kulturlandskapet på väg till Kraftpojkarnas Energicenter mellan Västerås och Enköping. Det är här i Nykvarns hantverksby som de har flyttat in med sina solceller. Kraftpojkarna arbetar med förnybar energi och tror på solkraft som långsiktigt hållbar energikälla.

LÄS MER

SPP

På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att de utöver det ekonomiska även väger in sociala och miljömässiga aspekter i alla beslut som fattas inom koncernen.

LÄS MER

Bostads AB Mimer

I Västerås är Mimer den stora bostadsjätten som tar miljöfrågorna på största allvar, men med glimten i ögat och utan pekpinnar.

LÄS MER

IKEA Västerås

IKEA – ett globalt företag med rötterna i Småland – vill inspirera och göra det enkelt för kunderna att leva ett mer hållbart liv.

LÄS MER

Ica Supermarket Grytan

Ica Grytan har gjort en noggrann analys för att hitta de mest lönsamma sätten att effektivisera energiförbrukningen.

LÄS MER

Aros Congress Center Holding AB

Aros Congress Center Holding AB äger tre av Västerås fyra Svanenmärkta hotell och restauranger.

LÄS MER

Coop Fastigheter AB

När Coop Fastigheter bygger nytt är målet miljöcertifiering i den högsta divisionen, Guld, enligt det svenska
miljö- certifieringssystemet Miljöklassad byggnad.

LÄS MER

Aroseken AB

Genom energibesparingar har Aroseken AB på bara några år sparat en miljon kilowattimmar el och därmed också minskat sin klimatpåverkan.

LÄS MER

Ängsö Fisk HB

För Per Vidlund har det alltid varit en självklarhet att bedriva ett så hållbart fiske som möjligt.

LÄS MER

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat använda sig av Eco-Paving-produkter för lågtempererad asfalt.

LÄS MER

Radscan Intervex AB

Radscan Intervex AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att genomföra installationer för rening av och energiåtervinning ur rökgas och vätska hos kunder.

LÄS MER

Scandic Västerås

Scandic Hotels har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat ha över 120 Svanenmärkta hotell och arbeta för att samtliga hotell ska vara det inom de närmaste åren.

LÄS MER

Selecta AB

Selecta AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat leverera kaffemaskiner som är inställda med energisparfunktion, vilket sparar cirka 15 procent av energiförbrukningen.

LÄS MER

Aspholmen Fastigheter AB

Aspholmen Fastigheter prioriterar och jobbar brett med miljösatsningar. Den senaste satsningen är att installera Mellansveriges första snabbladdnings-station för elbilar i Kopparlunden.

LÄS MER

Hem till gården i Västerås AB

Hem till gården i Västerås AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat renovera och återanvända byggmaterial från kulturhistoriskt märkta byggnader.

LÄS MER

Arver Lastbilar AB

Arver Lastbilar AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat bygga och flytta till en ny anläggning som ligger i framkant vad gäller miljötänk.

LÄS MER

Nibble Lantbruk AB

Nibble Lantbruk bedrivs enligt synsättet att marken endast är något som förvaltas för framtida generationer, inte något som får missbrukas för egen vinning.

LÄS MER