Korta fakta Bostads AB Mimer

Antal anställda: 114

Omsättning: 790 Mkr

Grundades: år 1920

Huvudsaklig verksamhet/affärsidé: Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Mimer ska aktivt medverka i utvecklingen av ett attraktivt Västerås genom att med hög kompetens bygga, äga, förvalta och hyra ut ett varierat utbud av prisvärda bostäder och lokaler i Västerås.

Hemsida: mimer.nu

För mer information:
Eva Favaro
eva.favaro@mimer.nu
021-39 70 11

Mimer tar sig an miljöfrågorna utan pekpinnar

I den fornnordiska mytologin var Mimer en jätte som vaktade Mimers brunn, vishetens källa. Eftersom han drack ur brunnen varje dag var han den visaste av alla jättar och kunde se och höra allt som hänt och skulle ske. I Västerås är Mimer den stora bostadsjätten som tar miljöfrågorna på största allvar, men med glimten i ögat och utan pekpinnar.

På Slottsgatan, mitt i Västerås centrum, har Bostads AB Mimer sitt huvudkontor. Den smala gatan utanför ingången är stenbelagd och strax intill rinner Svartån. På andra sidan vattnet ligger gamla rödmålade trähus idylliskt med grönskande trädgårdar sluttande mot vattnet. Att husen ingår i Mimers bestånd kanske förvånar någon, men bostadsföretaget äger både nya och gamla hus, bland annat på Kyrkbacken. Redan 1920 bildades Mimer och sedan 1937 är Västerås stad ensam ägare. Med 11 300 lägenheter och över 20 000 hyresgäster är Mimer det största bostadsbolaget i Västerås.

Marknadschefen Eva Favaro och Mikael Söderberg, som är teknik- och miljöchef, berättar att Mimer var tidigt ute med miljöfrågorna. Och efter Rio-konferensen 1992 tog arbetet fart på allvar.

– Med alla våra hyresgäster har vi världens chans och en enorm möjlighet att påverka, säger Eva Favaro. Men vi ska göra det på ett klokt sätt, med glimten i ögat inte med pekpinnar.

Hyresgästerna kan göra smarta val

Den största miljöinsatsen som Mimer kan göra är att hjälpa sina hyresgäster så att de i sin tur kan göra smarta val för miljön och klimatet, anser Mikael Söderberg.

– Vi vill att människor ska känna att de gör ett bra miljöval när de bor hos oss, säger han.

Med så många hyresgäster är avfallshantering en viktig miljöfråga. Nu har Mimer nästan 300 miljöbodar i de olika bostadsområdena. Eva Favaro förklarar att det finns möjlighet att sortera i ett tiotal fraktioner.

– Vi provar också att samla in matfett och småelektronik i vissa områden, säger hon.

Energianvändning i alla företagets fastigheter är också ett område med stor klimat- och miljöpåverkan. Genom åren har många åtgärder gjorts för att få ner energianvändningen och att engagera hyresgästerna. När SABO-företagen (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) lanserade Skåneinitiativet 2007 hakade Mimer genast på.

– Det handlar om att minska energianvändningen med 20 procent till 2016 som i de nationella miljömålen, säger Eva Favaro. Och vi ligger i fas med målsättningen.

Bygger nytt med bra energiteknik

När Mimer bygger nytt är det med så bra energiprestanda som möjligt, betonar Mikael Söderberg. Bland annat är husen i kvarteret Råseglet på Öster Mälarstrand byggda med passivhus-teknik. Den stora utmaningen är det stora beståndet av lite äldre hus. Där byts den tekniska utrustningen ut efterhand, men lika avgörande är de boendes inställning. Något som Mimer är helt beroende av.

– Vi genomför energisparkampanjer och tävlingar, informerar och tipsar de boende om hur man kan använda energin smartare, säger Mikael Söderberg.

Eva Favaro berättar att även företagets anställda utbildas i energi- och miljöfrågor.

– Personalen är med på tåget, det finns ett stort engagemang. Alla måste ta ansvar för sin vardag.

När det gäller klimatpåverkan konstaterar Mikael Söderberg att Mimer i stor utsträckning är beroende av Mälarenergi och vad de eldar med, eftersom fjärrvärme är installerat i nästan alla fastigheter.

– När den nya pannan i kraftvärmeverket är i bruk beräknas koldioxidutsläppen halveras, säger han.

Framtidsgränd med solceller och ”smarta elnät”

Framtidsgränd kallas ett projekt där Mimer byggt om 19 lägenheter i bostadsområdet Vallby och i samarbete med Mälarenergi installerat ”smarta elnät”. Med hjälp av fjärrkontroller kan de boende styra belysning och elektriska apparater och enkelt se hur mycket energi de gör av med. Huset sticker ut med solceller väl synligt placerade på balkonger, väggar och tak kopplade till varje lägenhets elmätare.

– Forskare knyts till projektet och under två år ska vi följa de boende och se hur vi lyckas få dem att använda energi smartare, säger Eva Favaro.

Hon understryker att det behövs mer förnyelsebar energi och Mikael Söderberg berättar att Mimer köpt ett vindkraftverk i Orsa.

– Det är spännande och ska tas i bruk i höst. Vi räknar med att det ska täcka 40 procent av vårt behov av fastighetsel.

Transporter är ytterligare ett viktigt område. Mimer har en bilflotta på 25 bilar som används av kvartersvärdarna, alla biogasbilar. Företaget har också två elbilar. Dessutom startade Mimer en bilpool under 2006 i samarbete med Sunfleet, som är öppen för alla västeråsare.

– Vi försöker också slå ett slag för att fler ska cykla, säger Mikael Söderberg. Det ska vara enkelt att använda cykeln och vi måste till exempel ha bra cykelförvaring. Vi kan göra mycket som underlättar för människor att göra bra val.

De boende sår och planterar med Gröna Mimer

Miljöarbetet handlar om aktiviteter i stort och smått, framhåller Eva Favaro och nämner bland annat Gröna Mimer. Det är ett samarbete mellan hyresgäster, kvartersvärdar och trädgårdsmästare som funnits i tio år. De boende är med och påverkar sin närmiljö genom att plantera växter och ta hand om planteringar på gårdarna. Men Gröna Mimer ger även möjlighet att delta i kurser, studiebesök och olika aktiviteter som exempelvis stadsodling.

– Det har varit en stor framgång även socialt, vi vet att när man känner sig trygg mår man bättre, säger Eva Favaro.

Att alla insatser för miljön och klimatet ger resultat och verkligen uppskattas av Mimers hyresgäster har företaget fått svart på vitt. En nyligen genomförd enkät visar att drygt 90 procent av hyresgästerna anser att Mimer ger dem möjlighet att agera mer miljövänligt.

– Som företag känns det väldigt bra att jobba med de här frågorna, säger Eva Favaro. Vi vill komma åt slöseriet och obetänksamheten genom att vara lite smartare.

Mikael Söderberg nickar instämmande, men understryker samtidigt att det finns mycket kvar att göra.

– Våra hyresgäster ska ha höga förväntningar på oss. Vi är deras största affärspartner, de handlar av oss för 6 000–7 000 kronor i månaden.

Några exempel på hur Mimer minskar sin klimat- och miljöpåverkan

 • Har 300 miljöbodar för att underlätta för hyresgästerna att källsortera.
 • Har hög energiprestanda vid nybyggnation.
 • Byter ut energiteknik i äldre hus.
 • Genomför energisparkampanjer, informerar och tipsar hyresgästerna.
 • Mimer har köpt ett vindkraftverk.
 • Företagets bilar drivs av biogas eller el.
 • I projektet Framtidsgränd har varje lägenhet solceller och smarta elnät.
 • Miljökrav ställs vid upphandling.
 • Mimer har en bilpool som är öppen för alla västeråsare.
 • Guldsponsor för Naturskyddsföreningen.

Affärsmässiga vinster och fördelar

 • Företagets miljöengagemang har betydelse vid val av bostad och arbetsgivare.
 • Vid diskussioner med lånegivare får miljöfrågorna allt större betydelse.
 • Påverkan på den omgivande marknaden och förebild för andra bostadsföretag.
 • Bättre rustade för framtiden, det kommer att kosta att inte agera miljömedvetet i framtiden.
 • Stärker företagets image som ett bolag som tar ett samhällsansvar.
Senast uppdaterad: 2014-08-13 av Maria Maandi Wallin Skriv ut

Q-Tagg

Kreativiteten och experimentlustan känns i luften hos Västeråsföretaget Q-Tagg. Med uppfinningsrikedom och avancerad teknik utvecklar de system som minskar bränsleförbrukningen på havsgående fartyg. Några procents bränslebesparing på de stora fartygen betyder mycket för rederiernas ekonomi. Men också för miljön och klimatet.

LÄS MER

Sporthyra

Allt fler upptäcker fördelarna med att hyra skidor, cykel eller kajak för några dagar eller en hel säsong. De får en utrustning med hög kvalitet till ett betydligt lägre pris än om de skulle köpa. Men det är även bra för jordens begränsade resurser om varje skida eller cykel används av flera. Det har Sporthyra tagit fasta på, ett företag där klimatansvar är kärnan i verksamheten.

LÄS MER

Mälarenergi

Alla västeråsare har en relation till Mälarenergi. Det handlar om allt från värme och vatten till kyla, avlopp och IT-kommunikation. Samhällsnyttiga tjänster som är lätt att ta för givna, men som kräver stora insatser och mycket logistik för att allt ska fungera på ett säkert och hållbart sätt.

LÄS MER

Kokpunkten

Den välkända siluetten av det gamla ångkraftverket nere vid Mälarens strand syns på långt håll. Nu har den kulturminnesmärkta byggnaden förvandlats till ett actionbad med den allra senaste teknologin. Energismarta lösningar och hållbarhet genomsyrar verksamheten och nya projekt är på väg att genomföras. Här ska en nationell och internationell mötesplats för energi- och hållbarhetsfrågor skapas.

LÄS MER

Växtkraft

Växtkrafts biogasanläggning i Västerås producerar biogas av matavfall och vallgrödor. Biogasen används som miljövänligt bränsle till bilar och bussar, och restprodukten går tillbaka till lantbruket i form av biogödsel som läggs på åkrarna. Så skapas ett kretslopp i naturen där nya grödor får hjälp att växa.

LÄS MER

Park & Charge

I Kopparlunden känns Västerås industrihistoria ovanligt nära. Med sina vackra tegelbyggnader, smidda järnstaket och små gränder ser det ut som en riktig idyll. Här hittar vi Park & Charge, ett modernt företag som växer snabbt nu när allt fler tänker på klimatet och marknaden för elbilar tar fart.

LÄS MER

Rederiet Mälarstaden

Rederi Mälarstaden med hemmahamn i Västerås kör sina båtar i en mycket känslig skärgårdsmiljö. För att inte störa och förstöra har de på olika sätt miljö- och klimatanpassat sin verksamhet. Går det som företaget vill kommer Elbafärjan framöver att köras på biogas.

LÄS MER

Saluhallen Slakteriet

När de stora skjutdörrarna till Saluhallen Slakteriet slås upp är det som att komma in på en myllrande marknadsplats full av aktiviteter. Dofter av blommor, nybakat bröd, choklad, fisk och ost slår emot besökaren. Det är lätt att inspireras av handlarnas entusiasm och det stora utbudet. Dessutom är det allra mesta ekologiskt och närproducerat. Här genomsyras verksamheten av miljö- och kretsloppstänkande i stort och smått.

LÄS MER

Kraftpojkarna AB

Vägen slingrar fram genom det gamla kulturlandskapet på väg till Kraftpojkarnas Energicenter mellan Västerås och Enköping. Det är här i Nykvarns hantverksby som de har flyttat in med sina solceller. Kraftpojkarna arbetar med förnybar energi och tror på solkraft som långsiktigt hållbar energikälla.

LÄS MER

SPP

På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att de utöver det ekonomiska även väger in sociala och miljömässiga aspekter i alla beslut som fattas inom koncernen.

LÄS MER

HVF Transport AB

HVF Transport AB satsar på metandieselbilar och har hittills lyckats få ner utsläppen av koldioxid med 50-60 procent.

LÄS MER

IKEA Västerås

IKEA – ett globalt företag med rötterna i Småland – vill inspirera och göra det enkelt för kunderna att leva ett mer hållbart liv.

LÄS MER

Ica Supermarket Grytan

Ica Grytan har gjort en noggrann analys för att hitta de mest lönsamma sätten att effektivisera energiförbrukningen.

LÄS MER

Aros Congress Center Holding AB

Aros Congress Center Holding AB äger tre av Västerås fyra Svanenmärkta hotell och restauranger.

LÄS MER

Coop Fastigheter AB

När Coop Fastigheter bygger nytt är målet miljöcertifiering i den högsta divisionen, Guld, enligt det svenska
miljö- certifieringssystemet Miljöklassad byggnad.

LÄS MER

Aroseken AB

Genom energibesparingar har Aroseken AB på bara några år sparat en miljon kilowattimmar el och därmed också minskat sin klimatpåverkan.

LÄS MER

Ängsö Fisk HB

För Per Vidlund har det alltid varit en självklarhet att bedriva ett så hållbart fiske som möjligt.

LÄS MER

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat använda sig av Eco-Paving-produkter för lågtempererad asfalt.

LÄS MER

Radscan Intervex AB

Radscan Intervex AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att genomföra installationer för rening av och energiåtervinning ur rökgas och vätska hos kunder.

LÄS MER

Scandic Västerås

Scandic Hotels har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat ha över 120 Svanenmärkta hotell och arbeta för att samtliga hotell ska vara det inom de närmaste åren.

LÄS MER

Selecta AB

Selecta AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat leverera kaffemaskiner som är inställda med energisparfunktion, vilket sparar cirka 15 procent av energiförbrukningen.

LÄS MER

Aspholmen Fastigheter AB

Aspholmen Fastigheter prioriterar och jobbar brett med miljösatsningar. Den senaste satsningen är att installera Mellansveriges första snabbladdnings-station för elbilar i Kopparlunden.

LÄS MER

Hem till gården i Västerås AB

Hem till gården i Västerås AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat renovera och återanvända byggmaterial från kulturhistoriskt märkta byggnader.

LÄS MER

Arver Lastbilar AB

Arver Lastbilar AB har minskat sin klimat- och miljöpåverkan genom att bland annat bygga och flytta till en ny anläggning som ligger i framkant vad gäller miljötänk.

LÄS MER

Nibble Lantbruk AB

Nibble Lantbruk bedrivs enligt synsättet att marken endast är något som förvaltas för framtida generationer, inte något som får missbrukas för egen vinning.

LÄS MER